Odbierz REKOMENDACJE NAJWIĘKSZYCH BANKÓW

Śledź ruchy największych instytucji finansowych dzięki ekskluzywnemu dostępowi do rekomendacji.


Każda rekomendacja zawiera:

  • Dokładny poziom wejścia w pozycję na danym instrumencie
  • Poziomy stop loss i take profit
  • Wykres wizualizujący scenariusz rekomendacji

Zobacz przykładową rekomendację

Barclays opublikował właśnie rekomendację dla pary walutowej GBPJPY.
Bank zaleca złożenie zlecenia sell stop na poziomie 147,3, z następującymi poziomami:

TAKE PROFIT: 145,3
STOP LOSS: 148,5

Barclays rekomenduje sprzedaż GBPJPY po cenie 147,3 z celem 145,3 i stop lossem na 148,5. Źródło: xStation5
Nazwa podmiotu sprawującego nadzór na XTB
KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)
Data i godzina publikacji rekomendacji przez XTB:
17/07/2017 8:49
Podmiot sporządzający rekomendacje:
Boston eFX LLC
Data i godzina publikacji rekomendacji:
17/07/2017 7:47
Rekomendacja jest tylko streszczeniem rekomendacji wydanej przez Boston eFX LLc. Pełna treść rekomendacji opublikowanej przez Boston eFX LLC dostępna jest w płatnej części serwisiu https://plus.efxnews.com/

Rekomendacje ogólne publikowane przez XTB nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy oraz nie stanowią Rekomendacji indywidualnych tj. nie opierają się na analizie indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej Klienta oraz nie są skierowane do imiennie oznaczonego Klienta.

Pracownicy Działu Analiz, a także inne osoby uczestniczące w przygotowaniu niniejszego komentarza analitycznego nie posiadają wiedzy na temat posiadanych pozycji w instrumentach finansowych na portfelu własnym XTB. Dodatkowo, pracownicy Działu Tradingu nie biorą udziału w przygotowywaniu raportów i komentarzy rynkowych.

Pomiędzy XTB a Klientem istnieje konflikt interesów wynikający z faktu, iż XTB sporządza Rekomendacje ogólne co do Instrumentów Finansowych, które XTB posiada również w swojej ofercie. Ponadto, w przypadku gdy w następstwie uzyskane Rekomendacji ogólnej Klient zawrze transakcję w XTB istnieje konflikt interesów polegający na tym, że XTB będzie drugą stroną transakcji zawieranej przez Klienta. XTB podejmuje właściwe kroki, aby zminimalizować oddziaływanie tego konfliktu interesów.

Wyniki, jakie osiągnęły rekomendacje banków w przeszłości:

Source: plus.efxnews.com

Wszystkie sygnały od banków wygenerowane od 1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2016 uzyskały 29 826 pipsy.

Źródło: https://plus.efxnews.com; okres: 1.01.2012 - 31.12.2016

Wyniki pochodzą z narzędzia, które śledzi zamknięte pozycje zarejestrowane w serwisie eFxplus. Rezultaty mogą się znacząco różnić się od wyników faktycznie osiąganych przez instytucje finansowe.

Przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i nie mogą stanowić wyznacznika ani gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Dane opierają się na wynikach brutto i nie uwzględniają prowizji i opłat związanych ze świadczeniem usług maklerskich.

Czy wiesz, że 10 banków wygenerowało prawie 67% obrotu na rynku Forex w 2016!
Uzyskaj dostęp do rekomendacji największych instytucji.
Bank Udział w rynku (%)
Citi 12.91
JPMorgan 8.77
UBS 8.76
Deutsche Bank 7.86
BoAML 6.4
Barclays 5.67
Goldman Sachs 4.65
HSBC 4.56
XTX Markets 3.87
Morgan Stanley 3.19
Łącznie: 66.64

Źródło: Euromoney FX Survey 2016