shape-left

Doświadczony Klient Detaliczny w XTB


Dowiedz się więcej, jak można otrzymać status Doświadczonego Klienta Detalicznego w XTB!

POPROŚ O KONTAKT

DOŚWIADCZONY KLIENT DETALICZNY

 

 

   
Maks. dźwignia: CFD opartych o pary walutowe (np. EUR/USD)* 100:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o główne indeksy giełdowe (np. DAX) i złoto 100:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o towary inne niż złoto (np. ropa) oraz pozostałe indeksy giełdowe

10:1

Maks. dźwignia: CFD opartych o kryptowaluty (np. bitcoin) 2:1
Ochrona przed saldem ujemnym
Segregacja środków pieniężnych na kontach  
Dostępne rynki CFD na pary walutowe, indeksy, surowce; akcje, ETF-y oraz kryptowaluty, Akcje, ETF-y
Dostępne platformy xStation 5

*Lista instrumentów oferowanych w XTB
shapespecialquestright.svg

JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ KRYTERIA, ABY ZOSTAĆ DOŚWIADCZONYM KLIENTEM DETALICZNYM?

Dla inwestorów, którzy posiadają już odpowiednie doświadczenie oraz świadomość ryzyka inwestycyjnego, istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego.

W celu uzyskania statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego, należy spełniać dwa warunki:

1. Klient detaliczny zawarł w ciągu 24 miesięcy:


  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro*, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2. Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:


  • uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
  • odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
  • potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

*równowartość kwot wyrażonych w euro jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony.

Jak wyglądają poszczególne kroki przy zmianie statusu na Doświadczonego Klienta Detalicznego?
shapespecialquestright.svg

FAQ

Czy mogę dalej handlować z dotychczasową dźwignią finansową? 

Jeżeli chcesz możesz nadal korzystać z obecnie dostępnej dźwigni. W przypadku złożenia wniosku o nadanie statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego, należy pamiętać, że większa dźwignia wiąże się również z większym ryzykiem inwestycyjnym.

 

Czy po uzyskaniu statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego będę mógł korzystać zarówno z dźwigni dedykowanej dla Klienta Detalicznego oraz Doświadczonego Klienta Detalicznego?

Nie.  Będzie dostępna tylko dźwignia dedykowana dla Doświadczonego Klienta Detalicznego. 

 

W jaki sposób powinienem udokumentować spełnienie warunku transakcyjnego?

Jeżeli zawarłeś odpowiednią ilość transakcji w XTB nie musisz przesyłać potwierdzenia ich wykonania. W innym przypadku niezbędne jest dołączenie do wniosku wyciągu historii transakcji.

 

Czy o zmianę statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego można wnioskować tylko raz?

Nie, wniosek można składać wielokrotnie.

 

Czy status Doświadczonego Klienta Detalicznego jest przyznawany na czas nieokreślony?

Po przyznaniu klientowi statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego dostawca CFD ma obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku weryfikacji, czy klient nadal spełnia wskazane w decyzji kryteria. Należy pamiętać, że klient niespełniający wymogu transakcyjnego w kwartałach następujących po uzyskaniu tytułu doświadczonego klienta detalicznego utraci uzyskany wcześniej status. 

 

Czy dźwignia 100:1 dla Doświadczonego Klienta Detalicznego będzie dostępna na wszystkich instrumentach?

Dźwignia 100:1 jest dostępna na parach walutowych oraz głównych indeksach akcyjnych (FTSE 100, CAC40, DAX30, DJIA, S&P500, NASDAQ, NASDAQ 100, Nikkei 225, ASX 200, EURO STOXX 50) i złocie. Dla pozostałych instrumentów dźwignia pozostaje niezmienna. Należy pamiętać, że większa dźwignia wiąże się również z większym ryzykiem inwestycyjnym.

 

Co oznacza "odpowiednie wykształcenie kierunkowe" "?

Odpowiednim wykształceniem kierunkowym jest uzyskanie tytułu licencjata lub magistra lub ukończenie studiów podyplomowych na uczelni wyższej, w zakresie i o tematyce umożliwiającej zdobycie wiedzy odnośnie ryzyka i transakcji, których przedmiotem są lewarowane instrumenty finansowe. 

 

Gdzie mogę odbyć szkolenia dotyczące instrumentów pochodnych?

XTB przygotowuje specjalną platformę edukacyjną, dzięki której będzie można odbyć wymagane szkolenia online i zdać testy, które zweryfikują zdobytą wiedzę.

Dlaczego XTB?

W XTB pracujemy nad tym, aby stale ulepszać Twoje doświadczenia związane z inwestowaniem, wprowadzając nowe innowacyjne rozwiązania. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas kluczowa.
Wiele możliwości inwestycyjnych - ponad 5900 instrumentów finansowych
Inwestuj w ponad 5400 instrumentów finansowych, w tym kontrakty CFD na: Forex, Bitcoin, Indeksy, towary, akcje i ETF.
Intuicyjna platforma xStation5
Wielokrotnie nagradzana i łatwa w obsłudze platforma jest zaprojektowana tak, aby sprostać umiejętnościom zarówno doświadczonym, jak i początkującym inwestorom.
Ochrona przed ujemnym saldem
Poczuj wygodę i bezpieczeństwo, inwestując na globalnych rynkach finansowych. Zwiększ kontrolę nad swoimi transakcjami nie martw się o straty.
Bezpieczeństwo
Środki klientów są przechowywane na segregowanych kontach oraz objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Obsługa klienta 24/5
Dział Obsługi Klienta jest dostępny 24/5, gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Twoja satysfakcja jest dla nas najważniejsza!
Brak rekwotowań
Nasza zaawansowana technologia pozwala na inwestowania bez rekwotowań. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje transakcje zostaną błyskawicznie zrealizowane.

Nasze nagrody!