shape-left

KLIENT PROFESJONALNY
W XTB


Dowiedz się więcej jak można otrzymać status Klienta Profesjonalnego w XTB.

Zgłoś pytanie:

KLIENT PROFESJONALNY

 

 

   
Maks. dźwignia: CFD opartych o główne pary walutowe (np. EUR/USD)* 200:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o główne indeksy giełdowe (np. DAX), złoto, pozostałe pary walutowe* 200:1
Maks. dźwignia: CFD opartych o towary inne niż złoto (np. ropa)

67:1

Maks. dźwignia: CFD opartych o kryptowaluty (np. bitcoin) 5:1
Ochrona przed saldem ujemnym
Segregacja środków pieniężnych na kontach  
Dostępne rynki CFD na pary walutowe, indeksy, surowce; akcje, ETF-y oraz kryptowaluty, Akcje, ETF-y
Dostępne platformy xStation 5

*Lista instrumentów oferowanych w XTB

Dlaczego XTB?

W XTB pracujemy nad tym, aby stale ulepszać Twoje doświadczenia związane z inwestowaniem, wprowadzając nowe innowacyjne rozwiązania. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas kluczowa.
Wiele możliwości inwestycyjnych - ponad 5900 instrumentów finansowych
Inwestuj w ponad 5400 instrumentów finansowych, w tym kontrakty CFD na: Forex, Bitcoin, Indeksy, towary, akcje i ETF.
Intuicyjna platforma xStation5
Wielokrotnie nagradzana i łatwa w obsłudze platforma jest zaprojektowana tak, aby sprostać umiejętnościom zarówno doświadczonym, jak i początkującym inwestorom.
Ochrona przed ujemnym saldem
Poczuj wygodę i bezpieczeństwo, inwestując na globalnych rynkach finansowych. Zwiększ kontrolę nad swoimi transakcjami nie martw się o straty.
Bezpieczeństwo
Środki klientów są przechowywane na segregowanych kontach oraz objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Obsługa klienta 24/5
Dział Obsługi Klienta jest dostępny 24/5, gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc w rozwiązaniu problemów. Twoja satysfakcja jest dla nas najważniejsza!
Brak rekwotowań
Nasza zaawansowana technologia pozwala na inwestowania bez rekwotowań. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje transakcje zostaną błyskawicznie zrealizowane.
shapespecialquestright.svg

JAKIE NALEŻY SPEŁNIAĆ KRYTERIA, ABY ZOSTAĆ KLIENTEM PROFESJONALNYM?

Dla inwestorów, którzy posiadają już odpowiednie doświadczenie oraz świadomość ryzyka inwestycyjnego, istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie statusu Klienta Profesjonalnego.

W celu uzyskania statusu Klienta Profesjonalnego należy spełniać przynajmniej dwa z trzech następujących warunków:
  • Należy zawrzeć transakcje na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich zamkniętych kwartałów, dla których każdorazowo wymagana (nominalna) wartość wynosiła 50.000 euro*,
  • Należy posiadać portfel instrumentów finansowych, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład**** o równowartości co najmniej wyrażonej w złotych kwoty 500 000 euro***,
  • Należy posiadać doświadczenia w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich.

*** Ekwiwalent kwot wyrażony w euro ustala się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o nadanie statusu Klienta Profesjonalnego.
**** Wliczane są wszystkie aktywa finansowe w tym między innymi gotówka, lokaty, akcje, fundusze inwestycyjne, ETFy, inne podobne instrumenty finansowe; nie są wliczane nieruchomości i posiadane fizycznie surowce, metale.
* Przez nominał należy rozumieć wartość nominalną transakcji na kontraktach CFD, np. równowartość 50 000 euro zostaje osiągnięta po zawarciu transakcji 0,5 lota na EURUSD.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
shapespecialquestright.svg

FAQ

Jakie rachunki maklerskie będą objęte zmianami wynikającymi z decyzji ESMA?
Interwencja produktowa dotyczy wszystkich domów maklerskich, które mają w swojej ofercie kontrakty na różnicę (CFD) oraz opcje binarne w Unii Europejskiej.

Co to są instrumenty CFD?
Kontrakt CFD (kontrakt na różnicę) to instrument pochodny, którego wycena jest uzależniona od ceny instrumentu bazowego (np. waluty, surowca lub indeksu). Dzięki konstrukcji kontraktu CFD, inwestor może zawierać transakcje zarówno przewidując wzrost instrumentu bazowego (pozycja długa) jak i spadek instrumentu bazowego (pozycja krótka). Kontrakt CFD wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej, tym samym daje możliwość zawierania większych nominalnie pozycji na rynku.

Jestem Klientem Detalicznym, czy nadal mogę handlować na CFD?
Tak. Zmiany dotyczą głównie maksymalnego poziomu dostępnej dźwigni finansowej. Natomiast nie wpływają na możliwość handlu na kontraktach CFD.

Co to jest mechanizm stop-out i jakie zmiany wynikają z decyzji ESMA?
Mechanizm stop-out bazuje na wskaźniku margin level, który jest wbudowany w platformę transakcyjną. Margin level wyrażony jest jako iloraz bieżącej wartości rachunku (środki pieniężne zdeponowane na rachunku inwestora skorygowane o wynik z otwartych pozycji) do pobranego depozytu pod otwarte transakcje, przedstawiony w formie procentowej. Mechanizm stop-out ma na celu ochronę inwestora, aby straty nie przewyższyły wpłaconego salda środków pieniężnych. Po zmianach ESMA poziom stop-out jest ustalony na poziomie 50% dla wszystkich brokerów w Unii Europejskiej.

Czy mogę dalej handlować z dotychczasową dźwignią finansową?
Jeżeli chcesz zachować możliwość korzystania z dźwigni wyższej niż 30:1 musisz ubiegać się o nadanie statusu Klienta Profesjonalnego.

Czy moje straty mogą przewyższyć wpłacony depozyt?
Nie. Zarówno Klient Detaliczny jak i Klient Profesjonalny w XTB jest objęty ochroną przed ujemnym saldem.

Nasze nagrody