Ochrona przed ujemnym saldem w XTB

OTWÓRZ RACHUNEK RZECZYWISTY

Ochrona przed ujemnym saldem daje Ci pewność, że ewentualne straty nie przekroczą salda

Otwórz rachunek rzeczywisty w XTB i skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty 

OTWÓRZ RACHUNEK RZECZYWISTY

Jak zabezpieczenie przed ujemnym saldem działa w praktyce?

Inwestor otworzył w weekend pozycję długą na niemieckim indeksie DAX (DE30 na platformie xStation). W poniedziałek rynek otworzył się z luką cenową na niekorzyść inwestora, spowodowaną niepokojącymi wydarzeniami, które miały miejsce podczas weekendu. W efekcie cena otwarcia była niższa niż cena zamknięcia w piątek, co spowodowało, że inwestor nie tylko stracił zainwestowany kapitał, ale jednocześnie znalazł się na pozycji ujemnej, zaciągając dług.

Z zabezpieczeniem przed ujemnym saldem taka sytuacja jest niemożliwa, a ewentualne straty ponoszone przez naszych klientów, nie przekroczą łącznej wartości salda. Oznacza to, że jeśli mamy do czynienia z dużą zmiennością na rynku i pojawi się luka cenowa, poniesione straty nie będą większe niż saldo na rachunku danego klienta.

bitcoin-campaign-chart-desktop.png

Źródło: xStation 5

Otwórz rachunek rzeczywisty w XTB i skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty
OTWÓRZ RACHUNEK RZECZYWISTY

Nasze nagrody