Pomysły Inwestycyjne na 2018 rok

Odbierz 3 pomysły inwestycyjne na Forex i 6 innych na CFD na Indeksy i Surowce! Wybierz własną strategię inwestycyjną na 2018 rok!

Odbierz swój przewodnik inwestycyjny na nadchodzący rok!

Pomysł #1: Pozycja krótka na AUDNZD

AUDNZD może się wydawać nieco egzotyczną parą walutową, lecz ze względu na swoją charakterystykę cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów. Ta para jest ciekawa z tego względu, że waluty Antypodów, czyli AUD i NZD, są w podobnym stopniu wrażliwe na czynniki zewnętrzne. Z tego względu odzwierciedla ona przede wszystkim różnice zachodzące w australijskiej i nowozelandzkiej gospodarce. Dostrzegamy 4 powody, przez które kurs AUDNZD może spadać w 2018 roku.


Historyczny przedział notowań - od początku 2014 roku para poruszała się w przedziale 1,00-1,1430, jednakże należy zaznaczyć, że w tym okresie głównie oscylowała pomiędzy 1,03-1,13. W ostatnim czasie doszło do testu górnych poziomów tego zakresu, po czym nastąpiło cofnięcie, ale AUDNZD wciąż znajduje się powyżej średniej z ostatnich 4 lat.


Gospodarcza dominacja - podczas gdy w ostatnim czasie australijska gospodarka rozczarowywała, to Nowa Zelandia radziła sobie bardzo przyzwoicie. Jeśli spojrzeć na pięć kluczowych wskaźników oceny koniunktury gospodarczej (inflację bazową, wzrost zatrudnienia, dynamikę płac, sprzedaż detaliczną oraz indeksy PMI), to wyraźnie widać znaczną przewagę Nowej Zelandii. To nie wszystko - nowozelandzka gospodarka w świetle ostatnio opublikowanych danych radzi sobie stosunkowo lepiej niż wynosi średnia dla bieżącej dekady. Co więcej, perspektywa podwyżek stóp procentowych w Australii wydaje się być odległa, podczas gdy w Nowej Zelandii nie wykluczamy wyższych stóp w 2018 roku.


Ekstremalne pozycjonowanie - pozycjonowanie na AUD spadło w ostatnim czasie, niemniej według danych CFTC wciąż znajduje się znacznie powyżej średniej (pozycjonowanie netto to 40 tysięcy kontraktów na plusie, wobec średniej dla tej dekady na poziomie 18 tysięcy kontraktów). Natomiast pozycjonowanie na NZD jest bliskie historycznym dołkom z uwagi na podwyższoną niepewność polityczną po wyborach parlamentarnych (pozycjonowanie netto w tym przypadku to 13 tysięcy kontraktów na minusie). Z uwagi na różnice pomiędzy koniunkturą obu gospodarek może dojść do przetasowania w pozycjonowaniu na tych walutach, a to z kolei mogłoby być katalizatorem do spadków na AUDNZD.


Ceny surowców - bardzo mocny wzrost oraz ekspansywna polityka monetarna w Chinach prowadzona w 2016 oraz 2015 roku zaprowadziły ceny surowców przemysłowych na relatywnie wysokie poziomy, pomagając tym samym australijskiemu sektorowi górniczemu. Jednakże istnieje kilka przesłanek wskazujących, że po zakończeniu szczytu Komunistycznej Partii Chin, na którym przedłużono kadencję prezydenta Xi Jinpinga, Chiny mogą zdecydować się ograniczyć rozrost zadłużenia, nawet za cenę wolniejszego tempa wzrostu. Niewątpliwie uderzyłoby to w notowania takich surowców jak węgiel koksujący, rudy żelaza, czy też miedź, a tym samym pod presją mógłby się również znaleźć dolar australijski. Ceny mleka, które są istotne z perspektywy NZD, znajdują się stosunkowo nisko, dlatego ryzyko dalszych spadków jest w tym przypadku znacznie mniejsze.

Nowa Zelandia minus Australia

Odbierz pomysły Inwestycyjne na 2018 rok!
POBIERZ TERAZ

Dlaczego warto inwestować w Forex w XTB?

  • Ponad 50 kontraktów różnicowych na pary walutowe
  • Dźwignia do 1:30
  • Niskie spready, nawet od 0,9 pipsa
  • Błyskawiczna egzekucja zleceń
  • Brak rekwotowań
  • Duża płynność
  • Handel 24hOtwórz konto rzeczywiste w XTB i zacznij inwestować w przeciągu kilku minut!

Globalny regulowany broker

XTB jest jednym z największych na świecie notowanych na giełdzie domów maklerskich oferujących kontrakty CFD z ponad 14-sto letnim doświadczeniem. Podmioty z grupy kapitałowej XTB są regulowane przez największe światowe organy, m.in Financial Conduct Authority oraz KNF.

28.jpg

Nasze nagrody

Dane XTB
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Osoba sporządzająca rekomendację
Przemysław Kwiecień
Osoby uczestniczące w przygotowaniu rekomendacji:
Michał Stajniak, Michał Dąbrowski
Nazwa podmiotu sprawującego nadzór na XTB
Komisja Nadzoru Finansowego
Data i godzina sporządzenia rekomendacji:
04.12.2017 10:00
Data i godzina publikacji rekomendacji:
11.12.2017 12:00
Krąg adresatów rekomendacji:
Klienci i potencjalni klienci
Istotne źródła informacji:
Bloomberg, Tradebeat
Okres ważności rekomendacji:
Do osiągnięcia wyznaczonych poziomów cenowych lub aktualizacji rekomendacji
Zawarte w raporcie dane, które odnoszą się do przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Niniejszy komentarz został przygotowany w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane za wiarygodne, tj. informacje udostępnione przez renomowane agencje informacyjne. XTB nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte o analizę przeprowadzoną przez XTB i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. XTB nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą.
Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa rekomendacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb, ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.
Pracownicy Działu Analiz, a także inne osoby uczestniczące w przygotowaniu niniejszego komentarza analitycznego nie posiadają wiedzy na temat posiadanych pozycji w instrumentach finansowych na portfelu własnym XTB. Dodatkowo, pracownicy Działu Tradingu nie biorą udziału w przygotowywaniu raportów i komentarzy rynkowych.
Pomiędzy XTB a Klientem istnieje konflikt interesów wynikający z faktu, iż XTB sporządza Rekomendacje ogólne co do Instrumentów Finansowych, które XTB posiada również w swojej ofercie. Ponadto, w przypadku gdy w następstwie uzyskanej Rekomendacji ogólnej Klient zawrze transakcję w XTB istnieje konflikt interesów polegający na tym, że XTB będzie drugą stroną transakcji zawieranej przez Klienta. XTB podejmuje właściwe kroki, aby zminimalizować oddziaływanie tego konfliktu interesów. Regulamin sporządzania rekomendacji (link).