Pomysły Inwestycyjne na 2018 rok

Odbierz 3 pomysły inwestycyjne na CFD na Indeksy, 6 innych na Forex i CFD na Surowce! Wybierz własną strategię inwestycyjną na 2018 rok!

Odbierz swój przewodnik inwestycyjny na nadchodzący rok!

Pomysł #1: Długa pozycja na US500 ze zleceniem buy limit

Inwestorzy giełdowi stoją przed trudnym dylematem: trzymać się trendu ryzykując, że w końcu nadejdzie korekta, czy też się jemu przeciwstawić ryzykując, że zostaną zmieceni z rynku. S&P500 jest na dobrej drodze by zakończyć 2017 rok z 6 cyfrowym wzrostem licząc od początku 9-letniej hossy. Dodając do tego dywidendę, każdy z ostatnich 9 lat przynosił dodatnie stopy zwrotu, co jest dopiero drugą tak długą serią w historii! Jest to bardzo trudny rynek dla niedźwiedzi. Z drugiej strony amerykańskie indeksy giełdowe pod niemal każdą miarą wyglądają na przewartościowane. Wskaźnik ceny do zysków dla S&P500 wynosi 22 i tylko dwukrotnie w historii chwilowo znajdował się wyżej - na początku i pod koniec lat 90-tych, u szczytu bańki dotcomów. Co więcej, wskaźnik ceny do sprzedaży, który w założeniu miał ograniczać zmienność w raportach spółek znajduje się o ponad 30% powyżej szczytu z poprzedniej hossy. Z drugiej strony, obecnie globalna gospodarka rozwija się w najszybszym tempie w tej dekadzie, a polityka monetarna wciąż wspiera wzrost i nie widać symptomów zwiastujących nieuchronne nadejście kryzysu.


Rozwiązaniem w obecnej sytuacji może być próba kupna indeksu przy niższych poziomach - wciąż trzymając się trendu, ale wchodząc na rynek w korzystniejszym miejscu. Przeanalizowaliśmy cały okres hossy trwającej od 2009 roku i wyznaczyliśmy 4 duże korekty, które dzielą ze sobą wiele cech wspólnych. Wszystkie z nich kończył się spadkami od 14,2 do 17,2%, co jest dosyć wąskim przedziałem. Jeśli zajęłoby się pozycje przy cofnięciu o 13,5% od szczytu, to w zaledwie 6 miesięcy można by było uzyskać dwucyfrową stopę zwrotu (średnia to +15,3%) oraz medianę wzrostu na poziomie 22,1% w ciągu 12 miesięcy od punktu startowego. Dlatego też naszym zdaniem warto rozważyć wejście w długie pozycje na US500 (instrument odpowiadający S&P500), jeśli najpierw doszłoby do spadku o 13,5% przy stop lossie dopuszczającym cofnięcie o 7% i przy docelowej stopie wzrostu równej 15%.

Chcesz więcej? Pobierz 9 Pomysłów Inwestycyjnych na 2018!
POBIERZ TERAZ

Dlaczego warto inwestować w CFD na indeksy w XTB?

  • ponad 20 instrumentów pochodnych CFD opartych o indeksy giełdowe
  • Dźwignia do 1:20
  • Wysoka płynność
  • Brak rekwotowań
  • Niskie spready od 0,16 pkt
  • Handel 24h
  • Inwestuj we wzrosty lub spadki


Otwórz konto rzeczywiste w XTB i zacznij inwestować w przeciągu kilku minut!

Globalny regulowany broker

XTB jest jednym z największych na świecie notowanych na giełdzie domów maklerskich oferujących kontrakty CFD z ponad 14-sto letnim doświadczeniem. Podmioty z grupy kapitałowej XTB są regulowane przez największe światowe organy, m.in Financial Conduct Authority oraz KNF.

28.jpg

Nasze nagrody

Dane XTB:
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Osoba sporządzająca rekomendacje:
Przemysław Kwiecień
Osoby uczestniczące w przygotowaniu rekomendacji:
Michał Stajniak, Michał Dąbrowski
Nazwa podmiotu sprawującego nadzór na XTB
Komisja Nadzoru Finansowego
Data i godzina sporządzenia rekomendacji:
04.12.2017 10:00
Data i godzina publikacji rekomendacji:
11.12.2017 12:00
Krąg adresatów rekomendacji:
Klienci i potencjalni klienci
Istotne źródła informacji:
Bloomberg, Tradebeat
Okres ważności rekomendacji:
Do osiągnięcia wyznaczonych poziomów cenowych lub aktualizacji rekomendacji
Zawarte w raporcie dane, które odnoszą się do przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Niniejszy komentarz został przygotowany w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane za wiarygodne, tj. informacje udostępnione przez renomowane agencje informacyjne. XTB nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte o analizę przeprowadzoną przez XTB i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. XTB nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą.
Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa rekomendacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb, ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.
Pracownicy Działu Analiz, a także inne osoby uczestniczące w przygotowaniu niniejszego komentarza analitycznego nie posiadają wiedzy na temat posiadanych pozycji w instrumentach finansowych na portfelu własnym XTB. Dodatkowo, pracownicy Działu Tradingu nie biorą udziału w przygotowywaniu raportów i komentarzy rynkowych.
Pomiędzy XTB a Klientem istnieje konflikt interesów wynikający z faktu, iż XTB sporządza Rekomendacje ogólne co do Instrumentów Finansowych, które XTB posiada również w swojej ofercie. Ponadto, w przypadku gdy w następstwie uzyskanej Rekomendacji ogólnej Klient zawrze transakcję w XTB istnieje konflikt interesów polegający na tym, że XTB będzie drugą stroną transakcji zawieranej przez Klienta. XTB podejmuje właściwe kroki, aby zminimalizować oddziaływanie tego konfliktu interesów. Regulamin sporządzania rekomendacji (link).