Pomysły Inwestycyjne na 2018 rok

Odbierz 3 pomysły inwestycyjne na CFD na Surowce i 6 innych na Forex i CFD na Indeksy! Wybierz własną strategię inwestycyjną na 2018 rok!

Odbierz swój przewodnik inwestycyjny na nadchodzący rok!

Pomysł #1: Długa pozycja na KAWIE

Notowania kawy oscylujące w okolicy 125 dolarów za 100 funtów są bliskie wieloletnim dołkom. Właściwie od 2016 roku cena tego surowca nie zeszła poniżej 100 dolarów, co więcej, rzadko kiedy spadała ona poniżej 120 dolarów, a w 2011 roku doszło do odbicia powyżej 300 dolarów i od tego czasu czterokrotnie przekraczany był poziom 170 USD. Przedstawiamy cztery czynniki, które mogą przemawiać za wzrostem notowań kawy w 2018 roku.


Rosnąca popularność w Azji - większość popytu na kawę pochodzi z Europy oraz USA, ale rynek azjatycki zaczyna zyskiwać na coraz większym znaczeniu. Choć Chiny oraz Indie stanowią razem ponad 35% światowej populacji, ich udział w rynku kawy oscyluje w okolicy 3%. To może się wkrótce zmienić, gdyż sam Starbucks w 2017 roku otworzył 5000 kawiarni na terytorium Chin, a stale powiększająca się klasa średnia może zwiastować zmiany w popycie.


Stosunkowo niskie zapasy - zapasy są jednym z najważniejszych czynników kształtujących ceny na rynku surowcowym. Ich niskie poziomy mogą oznaczać większe reakcje cen na szoki podażowe. W przypadku kawy stosunek zapasów względem zapotrzebowania znajduje się w okolicy 0,22, czyli blisko dolnego zakresu przedziału 0,18-0,35 z ostatnich 15 lat. Jeśli dojdzie do zaburzeń od strony podażowej, to ceny mogą wyraźnie odbić do góry.


Niepewne perspektywy dla podaży - główną przyczyną spadku cen kawy w 2017 roku była wizja równowagi na rynku podczas sezonu 2017/18 oraz napędzanej przez Brazylię nadpodaży w sezonie 2018/19. Jednakże perspektywy uległy pogorszeniu w ostatnim czasie i niewykluczone, że w tym roku wystąpi deficyt, a zbiorom w Brazylii może zaszkodzić pogoda - spodziewane jest wystąpienie anomalii pogodowej nazywanej La Nina. Z uwagi, że inwestorzy do tej pory nie przewidywali zakłóceń po stronie podaży, ostatni rozwój wypadków może sprzyjać odbiciu cen.


Ekstremalnie niskie pozycjonowanie - dane o pozycjonowaniu funduszy mogą dobrze wskazywać, czy przed rynkiem stoi spadkowy, czy też wzrostowy potencjał. W przypadku napływu negatywnych informacji ceny są zwykle niskie, co także przekłada się na niższe zaangażowanie ze strony inwestorów, niemniej przy niskim pozycjonowaniu netto łatwo o wyraźne odbicie cen, jeśli zaczynają się pojawiać optymistyczne sygnały. W przypadku kawy dane CFTC pokazują, że pozycjonowanie netto sięgnęło najniższych poziomów w historii dobijając do -34 tysięcy kontraktów.

Potencjał wzrostowy dla cen kawy

Chcesz więcej? Pobierz Pomysły Inwestycyjne na 2018!
POBIERZ TERAZ

Dlaczego warto inwestować w CFD na Surowce w XTB?

  • Ponad 21 instrumentów pochodnych CFD opartych o surowce
  • Dźwignia do 1:20 (na złocie) i 1:10 dla pozostałych surowców
  • Niskie spready, od 0.041 pkt 
  • Wysoka płynność
  • Brak rekwotowań


Otwórz konto rzeczywiste w XTB i zacznij inwestować w przeciągu kilku minut!

Globalny regulowany broker

XTB jest jednym z największych na świecie notowanych na giełdzie domów maklerskich oferujących kontrakty CFD z ponad 14-sto letnim doświadczeniem. Podmioty z grupy kapitałowej XTB są regulowane przez największe światowe organy, m.in Financial Conduct Authority oraz KNF.

28.jpg

Nasze nagrody

Dane XTB:
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Osoba sporządzająca rekomendacje:
Przemysław Kwiecień
Osoby uczestniczące w przygotowaniu rekomendacji:
Michał Stajniak, Michał Dąbrowski
Nazwa podmiotu sprawującego nadzór na XTB
Komisja Nadzoru Finansowego
Data i godzina sporządzenia rekomendacji:
04.12.2017 10:00
Data i godzina publikacji rekomendacji:
11.12.2017 12:00
Krąg adresatów rekomendacji:
Klienci i potencjalni klienci
Istotne źródła informacji:
Bloomberg, Tradebeat
Okres ważności rekomendacji:
Do osiągnięcia wyznaczonych poziomów cenowych lub aktualizacji rekomendacji
Zawarte w raporcie dane, które odnoszą się do przeszłości, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Niniejszy komentarz został przygotowany w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane za wiarygodne, tj. informacje udostępnione przez renomowane agencje informacyjne. XTB nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte o analizę przeprowadzoną przez XTB i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. XTB nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą.
Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa rekomendacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb, ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.
Pracownicy Działu Analiz, a także inne osoby uczestniczące w przygotowaniu niniejszego komentarza analitycznego nie posiadają wiedzy na temat posiadanych pozycji w instrumentach finansowych na portfelu własnym XTB. Dodatkowo, pracownicy Działu Tradingu nie biorą udziału w przygotowywaniu raportów i komentarzy rynkowych.
Pomiędzy XTB a Klientem istnieje konflikt interesów wynikający z faktu, iż XTB sporządza Rekomendacje ogólne co do Instrumentów Finansowych, które XTB posiada również w swojej ofercie. Ponadto, w przypadku gdy w następstwie uzyskanej Rekomendacji ogólnej Klient zawrze transakcję w XTB istnieje konflikt interesów polegający na tym, że XTB będzie drugą stroną transakcji zawieranej przez Klienta. XTB podejmuje właściwe kroki, aby zminimalizować oddziaływanie tego konfliktu interesów. Regulamin sporządzania rekomendacji (link).