5 pomysłów inwestycyjnych na czwarty kwartał

22 września 2017

Report by Przemysław KwiecieńGłówny Ekonomista XTB

dr Przemysław Kwiecień
Główny Ekonomista XTB

  • Indeks USD - czy amerykański dolar odzyska blask w ostatnim kwartale 2017 roku?
  • AUDCAD - duet walut surowcowych: która z nich okaże się lepsza?
  • Ibex35/Dax30 - hiszpański indeks został w tyle za niemieckim benchmarkiem, czy sytuacja się odwróci?
  • Niemieckie bundy - hossa na rynku obligacji może się zakończyć wraz ze zwrotem w polityce EBC
  • Kakao - czy ceny mają za sobą dołek przed początkiem nowego sezonu zbiorów?

Waluty: Długa pozycja na indeksie USD (USDIDX)

 

Dolar sukcesywnie rósł w siłę w latach 2014-2016, jednakże rok 2017 był do tej pory dla niego fatalny. Złożyło się na to wiele czynników, zaczynając od dużego rozczarowania prezydenturą Donalda Trumpa, przez przeciętne wyniki gospodarki USA, gdzie wyraźne osłabienie presji inflacyjnej zaniepokoiło FED, a kończąc na rosnącym zagrożeniu ze strony Korei Północnej oraz huraganach, które pchnęły w dół rentowności obligacji, co także sprzyjało deprecjacji amerykańskiej waluty. Niemniej wydaje się, że nie wszystko stracone dla dolara. Łatwo przeoczyć fakt, że amerykańska gospodarka wygląda przyzwoicie, nawet jeśli tempo wzrostu odbiega od oczekiwań. Co więcej, bezrobocie znajduje się na najniższym poziomie od 2001 roku, a konsumenci są w najlepszych nastrojach od 2000 roku. W takich warunkach prędzej czy później powinna pojawić się wyższa presja na wzrost płac oraz inflacji i to właśnie z tego powodu FED zakładał  na ten rok aż trzy podwyżki stóp procentowych. Ostatnie osłabienie dynamiki wzrostu poziomu cen skomplikowało te plany i choć większość członków FOMC uważa, że jest to jedynie przejściowe zjawisko, to przed decyzją o kolejnej podwyżce stóp prawdopodobnie będą oni chcieli poczekać na solidne odczyty inflacyjne.

wykres-2.png

Źródło: xStation5

Dolar jest wyprzedany, co może stwarzać okazję inwestycyjną. Indeks dolara (USDIDX na platformie xStation5) od początku roku cofnął się z okolic poziomu 103 do zaledwie 91 na początku września, co oznacza największy spadek od 2010 roku. Oczekiwania rynkowe na podwyżkę stóp są relatywnie niskie i obecnie taki ruch ze strony FED jest  wyceniany dopiero na czerwiec 2018 roku, więc istnieje przestrzeń do odreagowania, jeśli inflacja zacznie odbijać. Dane CFTC wskazują, że dolar jest jedną z nielicznych walut, na których utrzymuje się ujemne pozycjonowanie netto. Poprzedni raz z taką sytuacją na USD mieliśmy do czynienia w 2014 roku. Ewentualne umocnienie dolara może być tylko średnioterminową korektą, a niekoniecznie początkiem nowej hossy. Patrząc na dane historyczne, dolar wciąż jest drogi (indeks znajdował się poniżej poziomu 73 w 2011 roku) i może się on dalej osłabiać, jeśli pozostałe banki centralne ruszą śladem FED i będą konsekwentnie zacieśniać swoją politykę monetarną. Jednakże w tym momencie wydaje się, że USD jest gotowy na korektę wzrostową.

 

Waluty: AUDCAD krótka pozycja po cenie rynkowej + sell limit

 

Kupno CAD i sprzedaż NZD było naszą najlepszą propozycją inwestycyjną na trzeci kwartał. CAD zyskał przede wszystkim ze względu na zwrot w polityce monetarnej kanadyjskiego banku centralnego, a także odbijające ceny ropy naftowej. Jednocześnie NZD nie sprostał wygórowanym oczekiwaniom inwestorów stawianym przed nowozelandzką gospodarką. Tym razem zwracamy uwagę na AUDCAD. W tym przypadku sytuacja nieco się różni - AUD może być mocno wykupiony, tak samo, jak NZD trzy miesiące temu, ale dolar kanadyjski z pewnością nie jest już niedowartościowany. Dlatego też tutaj wiele zależy od oceny fundamentów, które naszym zdaniem bardziej sprzyjają CAD. Kanadyjska gospodarka znajduje się w fazie rozkwitu — za sprawą poprawy koniunktury w sektorze naftowym w II kwartale tempo wzrostu przekroczyło poziom 4%. Gospodarstwa domowe zachowują optymizm, sprzedaż detaliczna szybuje w górę, a stopa bezrobocia sukcesywnie spada. Bank Kanady podniósł stopy w lipcu oraz we wrześniu, a jego retoryka wskazuje, że to nie ostatnie jego słowo w tej kwestii. Natomiast w przypadku AUD, RBA jest niechętny zacieśnianiu polityki monetarnej, tłumacząc, że gospodarka nie osiągnęła jeszcze pełni potencjału. W efekcie obserwujemy spory zwrot rentowności obligacji na korzyść CAD, co sprzyja spadkom na AUDCAD. CAD oraz AUD są zależne od cen surowców. Dla Kanady kluczowa jest ropa, a przed tym rynkiem stoją stosunkowo pozytywne perspektywy, gdyż OPEC w ostatnim czasie sygnalizował gotowość do dalszego bilansowania podaży i popytu. Z kolei Australia w dużej mierze opiera się na rudach żelaza, węglu koksującym oraz metalach przemysłowych. Ceny tych surowców w trakcie lata wystrzeliły w górę, wspierając tym samym notowania AUD, ale też trzeba mieć świadomość, że duża w tym zasługa spekulacji. Na rynku pojawiają się plotki, że chińska gospodarka jest sztucznie utrzymywana na wysokich obrotach z uwagi na zbliżający się 5-letni Kongres Komunistycznej Partii Chin, który ma odbyć się w październiku. Jeśli po tym wydarzeniu dojdzie do spowolnienia w Państwie Środka, będzie to negatywny sygnał dla dolara australijskiego. Taki rozwój wypadków mógłby zachęcać do rozważenia krótkich pozycji na AUDCAD.


OTWÓRZ RACHUNEK  W 15 MIN
lub wypróbuj KONTO DEMO

wykres-2.png

Źródło: xStation5

Para już doświadczyła pewnych spadków i patrząc szerzej, znajduje się ona pośrodku średnioterminowej konsolidacji. Dlatego też inwestorzy mogą rozważyć dwie pozycje jedną po cenie rynkowej, która od razu zacznie pracować, oraz drugą oczekującą ze zleceniem sell limit przy poziomie 1,01, na wypadek wystąpienia korekty w trakcie kwartału.

 

Indeksy: SPA35 długa pozycja/ DE30 krótka pozycja

 

W tej dekadzie ostatni kwartał roku nie był dobrym okresem dla inwestorów liczących na spadki indeksów. Zarówno DE30 (CFD na kontrakt futures na DAX), jak i US500 (CFD na kontrakt futures na S&P500) w ostatniej dekadzie przeciętnie notowały wzrosty każdego miesiąca IV kwartału. W efekcie ostatni kwartał roku odznaczał się w tym okresie najwyższą stopą zwrotu w stosunku do pozostałych części roku. Niemniej US500 oraz DE30 znajdują się blisko swoich historycznych szczytów, co może zniechęcać inwestorów do rozważenia długich pozycji. Jakie inne opcje im pozostały? Zależności występujące pomiędzy instrumentami mogą stwarzać ciekawe okazje inwestycyjne. Warto spojrzeć na indeksy blue chipów z Hiszpanii oraz Niemiec: IBEX35 (SPA35 jest kontraktem CFD na futures na IBEX35) oraz DAX30 (DE30). Stosunek obu indeksów na początku roku sięgnął najniższego poziomu dla tej dekady, schodząc o 50% poniżej szczytów z 2010 roku.

wykres-2.png

Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

OTWÓRZ RACHUNEK  W 15 MIN

lub wypróbuj KONTO DEMO

Hiszpańskiemu indeksowi od tego czasu udało się odrobić nieco strat, ale w trakcie wakacji ponownie znalazł się pod presją swojego niemieckiego odpowiednika i w efekcie iloraz pomiędzy nimi wciąż znajduje się blisko dołków z 2017 roku oraz dna z 2012, kiedy to kryzys strefy euro sięgnął apogeum. Można było oczekiwać, że przyspieszenie ożywienia europejskiej gospodarki w pierwszej kolejności będzie korzystne dla rynków wcześniej dotkniętych sporymi zawirowaniami, a do tej grupy niewątpliwie zalicza się Hiszpania. Ponadto inwestorzy liczą, że EBC w przyszłym roku zacznie wygaszać program skupu obligacji. Jeśli te działania doprowadzą do wzrostu rynkowych stóp procentowych, to hiszpański benchmark może sobie radzić lepiej względem niemieckiego indeksu, gdyż w dużej mierze opiera się on na bankach. Wyższe rynkowe stopy procentowe sprzyjają bowiem większym zyskom sektora bankowego. Ponadto, choć SPA35 oraz DE30 w dłuższym horyzoncie czasowym wykazują korelację, to w trakcie lata powstała pomiędzy nimi dywergencja. Jeśli dywergencja miałaby zniknąć lub też się zmniejszyć, zależność pomiędzy tymi instrumentami uległaby poprawie. Inwestorzy chcący inwestować w ten sposób, powinni pamiętać o dostosowaniu wielkości pozycji na obu kontraktach.

wykres-2.png

Źródło: xStation5

Obligacje: Krótka pozycja na BUND10Y

 

Rok 2017 przyniósł do Europy największe w tej dekadzie ożywienie gospodarcze. Dynamika wzrostu PKB przekroczyła poziom 2%, a aktywność wzrosła zarówno w przemyśle, jak

i w sektorze usługowym. Częściowo jest to zasługa ekspansywnej polityki monetarnej prowadzonej przez EBC pod kierownictwem Mario Draghiego. Wydaje się więc, że utrzymywanie głęboko ujemnej stopy depozytowej oraz wysokiego poziomu skupu aktywów nie jest już konieczne. ECB nie daje zbyt wielu wskazówek odnośnie do planu redukcji skali zakupów obligacji w 2018 roku, ale rynek oczekuje wygaśnięcia tego programu już w przyszłym roku, dlatego też Bank powinien podjąć pewne decyzje w tej sprawie w trakcie jednego ze swoich posiedzeń zaplanowanych na IV kwartał. Skup obligacji przez EBC był głównym czynnikiem stojącym za wielką hossą na BUND10Y (kontrakty futures na niemieckie obligacje), która rozpoczęła się tuż przed wybuchem kryzysu finansowego z 2008 roku. Ma to duży sens, gdyż po co grać przeciwko bankowi centralnemu, który konsekwentnie kupuje obligacje? Ceny takich papierów uległy pewnej fluktuacji w czerwcu, kiedy to EBC po raz pierwszy zasygnalizował możliwość zmiany swojej polityki monetarnej, aczkolwiek od tego momentu straty zostały odrobione, nawet pomimo faktu, że euro dalej się umacniało. Zakładając, że europejska gospodarka  utrzyma solidną formę, można zakładać, że szczyt na rynku obligacji jest już za nami, nawet jeśli EBC nie będzie się spieszyć by ograniczyć skalę stymulacji monetarnej. W momencie kiedy poznamy konkretną datę wygaśnięcia programu QE, fundusze hedgingowe mogą antycypować zwrot na rynku obligacji. Ponadto, rentowności amerykańskich papierów znajdują się blisko tegorocznych dołków z wielu powodów (huragany, napięcia w geopolityce), z których przynajmniej część może się okazać tylko przejściowa. Warto też pamiętać o planach FED dotyczących ograniczenia swojej sumy bilansowej, co może doprowadzić do reflacji rentowności obligacji na całym świecie, a to też stanowi potencjalne zagrożenie dla cen BUND10Y.

wykres-2.png

Źródło: xStation5

Surowce: Długa pozycja na kakao

 

IV kwartał 2016 roku przyniósł spustoszenie na cenach kakao. Stało się tak z uwagi na wyjątkowo udane zbiory w Afryce, które doprowadziły do powstania nadpodaży. To zaskoczyło wielu uczestników rynków, a obecnie ponownie spodziewane są wysokie plony w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Może to, wbrew pozorom, stanowić szansę do odbicia notowań kakao. W okresie od października do połowy grudnia ma miejsce większy z dwóch dorocznych zbiorów, dlatego też wystąpienie w jego trakcie pewnych zakłóceń może doprowadzić do wzrostu zmienności na rynku. Może się wydawać, że perspektywy nie są optymistyczne: dobry sezon w Wybrzeżu Kości Słoniowej, czyli w kraju będącym największym producentem surowca na świecie, zakończył się zbiorami przekraczającymi 2 mln ton, co przełożyło się na największą nadpodaż na rynku kakao od dekad. Sezon zbiorów w Wybrzeżu Kości Słoniowej rozpoczynający się w październiku ma przynieść 1,98 mln ton kakao, ale w Ghanie (drugim co do wielkości producencie surowca) plony mają zwiększyć się z 0,78 mln do 0,95 mln ton z uwagi na zachęty dla farmerów ze strony tamtejszego rządu (ceny skupu są tam wyższe niż w Wybrzeżu Kości Słoniowej). Jednakże nie wszystkie czynniki wyglądają niekorzystnie. Z uwagi na duże zmiany w popycie i podaży w ostatniej dekadzie stosunek zapasów do przetwórstwa znajduje się na relatywnie niskim poziomie i nawet kolejny mocny sezon zbiorów nie powinien pchnąć tego wskaźnika powyżej długoterminowej średniej. Niskie ceny skupu w Wybrzeżu Kości Słoniowej mogą sprawić, że wyraźnie wzrosną zbiory w Ghanie, gdyż aż w 20% może być to efekt przemytu. Z drugiej strony powinno to również oznaczać niższe oficjalne dane o zbiorach w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kolejnych sezonach. Ponadto zawsze są obecne obawy o jakość zbiorów.

 

wykres-2.png

Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

OTWÓRZ RACHUNEK  W 15 MIN

lub wypróbuj KONTO DEMO

Tymczasem ceny kakao znajdują się blisko wieloletnich minimów. Obecnie notowania surowca znajdują się w okolicy 1980 USD, czyli 27% poniżej 10-letniej średniej. Ponadto po raz ostatni ceny znajdowały się poniżej 2000 USD w 2007 roku. Rekordowo wysokie zbiory w latach 2016/2017 sprawiły, że fundusze hedgingowe posiadają najbardziej rozbudowane krótkie pozycje na tym surowcu w historii, przynajmniej na to wskazują dane CFTC. Oznacza to, że zdecydowana większość negatywnych czynników (w tym przede wszystkim znacząca nadwyżka na rynku) jest już uwzględniona w cenach, a poprawa fundamentów powinna pchnąć notowania kakao w górę. Ponadto, choć trendy w popycie mogą wpływać na rynek kakao jedynie w długim terminie, postępująca popularyzacja czekolady w Azji może stanowić dobry znak dla byków, gdyż konsumpcja w USA oraz w Europie jest bliska limitów nasycenia.

wykres-2.png

Źródło: xStation5

Dlaczego warto inwestować w XTB?

Nasze nagrody

*zgodnie z Regulaminem promocji **
Dane XTB
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
Osoba sporządzająca rekomendację:
Przemysław Kwiecień
Osoby uczestniczące w przygotowaniu rekomendacji:
-
Nazwa podmiotu sprawującego nadzór nad XTB
KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)
Data i godzina sporządzenia rekomendacji
19.09.2017, 15:00
Data i godzina publikacji rekomendacji
21.09.2017, 15:00
Krąg adresatów rekomendacji
Klienci XTB
Istotne źródła informacji
-
Okres ważności rekomendacji
Czwarty kwartał 2017
Niniejszy komentarz został przygotowany w oparciu o fakty i informacje powszechnie uznawane za wiarygodne, tj. informacje udostępnione przez renomowane agencje informacyjne. XTB nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione prognozy są oparte o analizę przeprowadzoną przez XTB i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. XTB nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy się sprawdzą.
Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa rekomendacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb, ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.
Pracownicy Działu Analiz, a także inne osoby uczestniczące w przygotowaniu niniejszego komentarza analitycznego nie posiadają wiedzy na temat posiadanych pozycji w instrumentach finansowych na portfelu własnym XTB. Dodatkowo, pracownicy Działu Tradingu nie biorą udziału w przygotowywaniu raportów i komentarzy rynkowych.
Pomiędzy XTB a Klientem istnieje konflikt interesów wynikający z faktu, iż XTB sporządza Rekomendacje ogólne co do Instrumentów Finansowych, które XTB posiada również w swojej ofercie. Ponadto, w przypadku gdy w następstwie uzyskanej Rekomendacji ogólnej Klient zawrze transakcję w XTB istnieje konflikt interesów polegający na tym, że XTB będzie drugą stroną transakcji zawieranej przez Klienta. XTB podejmuje właściwe kroki, aby zminimalizować oddziaływanie tego konfliktu interesów. Regulamin sporządzania rekomendacji (link).